Категорія «конструктивні уміння» в музично-педагогічній освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто конструктивні уміння в контексті музично-педагогічної освіти. Проаналізовано види конструктивних умінь в змісті музичної освіти. Рассмотрены конструктивные умения в контексте музыкально-педагогического образования. Проанализированы виды конструктивных умений в содержании музыкального образования. Сonsider constructive skills in the context of the music-pedagogical education. The types of the constructive skills in the content of the music education are analyzed.
Опис
Ключові слова
конструктивні уміння, музично-педагогічна освіта, студентські роботи, конструктивные умения, музыкально-педагогическое образование, студенческие работы, constructive skills, music-pedagogical education, student work
Цитування
Єпішкіна М. Категорія "Конструктивні уміння" в музично-педагогічній освіті / М. Єпішкіна, Лінь Ваньі // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 15–21.