Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4189
Title: Категорія «конструктивні уміння» в музично-педагогічній освіті
Other Titles: Категория «конструктивные умения» в музыкально-педагогическом образовании
Category "constructive skills" in music-pedagogical education
Authors: Єпішкіна, М. А.
Ваньі, Лінь
Епишкина, М. А.
Ваньи, Линь
Epishkina, M.
Wanyi, Lin
Keywords: конструктивні уміння
музично-педагогічна освіта
студентські роботи
конструктивные умения
музыкально-педагогическое образование
студенческие работы
constructive skills
music-pedagogical education
student work
Issue Date: 23-Dec-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Єпішкіна М. Категорія "Конструктивні уміння" в музично-педагогічній освіті / М. Єпішкіна, Лінь Ваньі // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 15–21.
Abstract: Розглянуто конструктивні уміння в контексті музично-педагогічної освіти. Проаналізовано види конструктивних умінь в змісті музичної освіти. Рассмотрены конструктивные умения в контексте музыкально-педагогического образования. Проанализированы виды конструктивных умений в содержании музыкального образования. Сonsider constructive skills in the context of the music-pedagogical education. The types of the constructive skills in the content of the music education are analyzed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4189
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єпішкіна М. А. Категорія - конструктивні уміння.pdf391.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.