Конспект лекцій до практичних занять з курсу "Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал)"

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник з курсу курсу "Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал) розроблено для практичних занять студентів-магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів. У посібнику розглядаються теоретико-методичні основи викладання вокалу. Учебное пособие по курсу "Методика преподавания дисциплин квалификации (вокал)" разработан для практических занятий студентов магистрантов высших педагогических учебных заведений. В пособии рассматриваются теоретико-методические основы преподавания вокала. The textbook for the course "Methods of teaching qualification disciplines (vocals)" is intended for practical classes of undergraduate students of higher pedagogical educational institutions. The manual discusses the theoretical and methodological foundations of vocal teaching.
Опис
Ключові слова
методика викладання вокалу, вокальнй клас, манери співу, методика преподавания вокала, вокальные класс, манеры пения, methods of teaching vocals, vocal class, singing manners
Цитування
Кузьмічова В. А. Конспект лекцій до практичних занять з курсу "Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал)" : (для магістрів ден. та заоч. форми навчання вищ. пед. навч. закл.) / В. А. Кузьмічова ; Харків нац пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 35 с