Інтервальний метод та його значення для пізнання багатовимірної сутності об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури
Анотація
При використанні інтервального методу багатовимірний об'єкт може розглядатися як одновимірний, при певних умовах, а модель об'єкта - як сукупність моделей на кожному інтервалі абстрагування. При использовании интервального метода многомерный объект может рассматриваться как одномерный, при определенных условиях, а модель объекта - как совокупность моделей на каждом интервале абстрагирования. When using the interval method, a multidimensional object can be considered as one-dimensional, under certain conditions, and the object model - as a set of models at each abstraction interval.
Опис
Ключові слова
інтервальна модель, міжкультурная комунікація, інтервал, интервальная модель, межкультурная коммуникация, интервал, interval model, intercultural communication, interval
Цитування
Прокопенко А. И. Інтервальний метод та його значення для пізнання багатовимірної сутності об’єктів / А. И. Прокопенко // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : у 2-х ч. : матеріали міжнар. наук, конф., Харків, 26–27 лют. 2009 р. /Харків. держ. акад. культури ; [ред. кол. В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2009. – С.39–40.