Особливості художньої образності вокальної творчості В. А. Моцарта як складова виконавської підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті з’ясовуються особливості вокальної творчості В. А. Моцарта, як видатного представника-новатора доби Класицизму. Розглядається оперна та камерно-вокальна творчість композитора. Визначається специфіка художньої образності вокальних творів та їх втілення в музичній драматургії. В статье анализируются особенности вокального творчества В. А. Моцарта, как выдающегося представителя-новатора эпохи Классицизма. Рассматриваются оперное и камерно-вокальное творчество композитора. Определена специфика художественной образности вокальных произведений и их воплощение в музыкальной драматургии.The article explains the peculiarities of V. A.Mozart's vocal creativity. Mozart, as a prominent representative of the innovator of the Classicism era. The opera and chamber and vocal creativity of the composer are considered. Specificity of artistic imagery of vocal and their embodiment in musical dramaturgy is determined.
Опис
Ключові слова
вокальна творчість, класицизм, опера, художній образ, виконавське мистецтво, Моцарт В. А, студентські роботи, вокальное творчество, классицизм, художественный образ, опера, исполнительское мастерство, студенческие работы, vocal creativity, classicism, vocal performing art, artistic image, opera, Mozart V. A., student work
Цитування
Сімакова С. І. Особливості художньої образності вокальної творчості В. А. Моцарта як складова виконавської підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва / С. І. Сімакова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 92–97.