Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4175
Title: До проблеми дослідження української народнопісенної культури (видатні постаті вітчизняної наукової думки)
Other Titles: К проблеме исследования украинской народнопесенной культуры (выдающиеся фигуры отечественной научной мысли)
To the problem of research of Ukrainian folk song culture (prominent figures of domestic scientific thought)
Authors: Ткаченко, М. О.
Ісичко, Є. Б
Keywords: народнопісенна культура
фольклор
народна творчість
науково-дослідницька діяльність
народнопесенная культура
народное творчество
научно-исследовательская деятельность
folk culture
folklore
folk art
research
Issue Date: 23-Dec-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ткаченко М. О. До проблеми дослідження української народнопісенної культури (видатні постаті вітчизняної наукової думки) / М. О. Ткаченко, Є. Б. Ісичко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 98–103.
Abstract: В статті висвітлено питання становлення науково-дослідницької думки в галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної культури в Україні. The article deals with the issue of developing a scientific opinion in the field of collecting, studying, preserving and popularizing Ukrainian folklore culture in Ukraine. The article deals with the issue of developing a scientific opinion in the field of collecting, studying, preserving and popularizing Ukrainian folklore culture in Ukraine.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4175
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.