До проблеми дослідження української народнопісенної культури (видатні постаті вітчизняної наукової думки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено питання становлення науково-дослідницької думки в галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної культури в Україні. The article deals with the issue of developing a scientific opinion in the field of collecting, studying, preserving and popularizing Ukrainian folklore culture in Ukraine. The article deals with the issue of developing a scientific opinion in the field of collecting, studying, preserving and popularizing Ukrainian folklore culture in Ukraine.
Опис
Ключові слова
народнопісенна культура, фольклор, народна творчість, науково-дослідницька діяльність, народнопесенная культура, народное творчество, научно-исследовательская деятельность, folk culture, folklore, folk art, research
Цитування
Ткаченко М. О. До проблеми дослідження української народнопісенної культури (видатні постаті вітчизняної наукової думки) / М. О. Ткаченко, Є. Б. Ісичко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 98–103.