Семейные отношения как предмет правового регулирования

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Семейные отношения помимо признаков присущих всем гражданским отношениям, обладают также специфическими чертами, которые и позволяют объединить их в самостоятельный вид гражданских отношений. Особенности семейных отношений обусловливают и специфику их правового регулирования (договорного и нормативного) на фоне общих гражданско-правовых средств воздействия. Сімейні стосунки крім ознак притаманних усім цивільним відносинам, мають також специфічні риси, які і дозволяють об'єднати їх в самостійний вид цивільних відносин. Особливості сімейних відносин обумовлюють і специфіку їх правового регулювання (договірного і нормативного) на тлі загальних цивільно-правових засобів впливу. Family relations, in addition to the characteristics inherent in all civil relations, also have specific features that allow them to be combined into an independent type of civil relations. The peculiarities of family relations also determine the specifics of their legal regulation (contractual and normative) against the background of general civil legal means of influence.
Опис
Ключові слова
семейные отношения, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, признаки семейных отношений, сімейні відносини, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, ознаки сімейних відносин, family relationships, subject of legal regulation, method of legal regulation, signs of family relationships
Цитування
Пономаренко О. М. Семейные отношения как предмет правового регулирования / О. М. Пономаренко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2013 р. – Харків : Золота миля, 2013. – С. 249–252.