Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4166
Title: Формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи
Other Titles: Формирование критического мышления в процессе подготовки учителя начальной школы
Formation of critical thinking in the process of primary school teacher training.
Authors: Масюк, О. М.
Титаренко, Л. І.
Бужин, О. В.
Масюк, Е. М.
Титаренко, Л. И.
Masyuk, O.
Titarenko, L
Buzhin, O.
Keywords: формування
критичне мислення
процес
підготовка
вчитель початкової школи
формирование
критическое мышление
процесс
подготовка
учитель начальной школы
formation
critical thinking
process
preparation
elementary school teacher
Issue Date: 28-Oct-2020
Publisher: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Citation: Масюк О. М. Формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко Л., О. В. Бужин // ІІ Шкловські читання. Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання : зб. тез ІІ Міжнар. наук.–практ. інтернет-конф., Глухів, 28–29 жовт. 2020 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка [та ін.]. – Глухів, 2020. – С. 224.
Abstract: У тезах розглядається формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи. Звертається увага на те, що успішність підготовки майбутнього вчителя початкової школи значною мірою залежить від орієнтації навчальної роботи на прогресивні педагогічні ідеї, інноваційні форми і методи навчання. В тезисах рассматривается формирование критического мышления в процессе подготовки учителя начальной школы. Обращается внимание на то, что успешность подготовки будущего учителя начальной школы в значительной степени зависит от ориентации учебной работы на прогрессивные педагогические идеи, инновационные формы и методы обучения. The theses examines the formation of critical thinking in the process of preparing an elementary school teacher. Attention is drawn to the fact that the success of training a future primary school teacher largely depends on the orientation of educational work towards progressive pedagogical ideas, innovative forms and methods of teaching.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4166
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Масюк ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ.pdf625.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.