Формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
У тезах розглядається формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи. Звертається увага на те, що успішність підготовки майбутнього вчителя початкової школи значною мірою залежить від орієнтації навчальної роботи на прогресивні педагогічні ідеї, інноваційні форми і методи навчання. В тезисах рассматривается формирование критического мышления в процессе подготовки учителя начальной школы. Обращается внимание на то, что успешность подготовки будущего учителя начальной школы в значительной степени зависит от ориентации учебной работы на прогрессивные педагогические идеи, инновационные формы и методы обучения. The theses examines the formation of critical thinking in the process of preparing an elementary school teacher. Attention is drawn to the fact that the success of training a future primary school teacher largely depends on the orientation of educational work towards progressive pedagogical ideas, innovative forms and methods of teaching.
Опис
Ключові слова
формування, критичне мислення, процес, підготовка, вчитель початкової школи, формирование, критическое мышление, процесс, подготовка, учитель начальной школы, formation, critical thinking, process, preparation, elementary school teacher
Цитування
Масюк О. М. Формування критичного мислення у процесі підготовки вчителя початкової школи / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко Л., О. В. Бужин // ІІ Шкловські читання. Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання : зб. тез ІІ Міжнар. наук.–практ. інтернет-конф., Глухів, 28–29 жовт. 2020 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка [та ін.]. – Глухів, 2020. – С. 224.