Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4158
Title: Творчий шлях і особливості виконавського стилю О. В. Образцової
Other Titles: Творческий путь и особенности исполнительского стиля Е. В. Образцовой
Elena Obraztsova's creative way and peculiarities of performing style
Authors: Гамарко, В. В
Keywords: виконавчий стиль
концертний репертуар
опера
вокальна творчість
Образцова О.
студентські роботи
исполнительский стиль
концертный репертуар
опера
вокальное творчество
Образцова Е.
студенческие работы
executive style
concert repertoire
opera
vocal
Obraztsova E.
student work
Issue Date: 23-Dec-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Гамарко В. В. Творчий шлях і особливості виконавського стилю О. В. Образцової / В. В. Гамарко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 123–128.
Abstract: Стаття піднімає проблеми вивчення особливостей виконавського стилю, педагогічних прийомів і творчості оперної співачки і педагога О. В. Образцової, розглядає її погляди на процес роботи над твором, підготовку оперних партій і підбір концертного репертуару. Статья поднимает проблемы изучения особенностей исполнительского стиля, педагогических приемов и творчества оперной певицы и педагога А. В. Образцовой, рассматривает ее взгляды на процесс работы над произведением, подготовку оперных партий и подбор концертного репертуара.The article raises the problems of studying the peculiarities of the performing style, pedagogical techniques and creativity of the opera singer and teacher O.V. Obraztsova, examines her views on the process of work on the work, preparation of the opera parties and selection of the concert repertoire.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4158
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.