Рівні підготовки майбутніх вчителів мистецтва до музично-творчого розвитку учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито особливості підготовки майбутніх вчителів мистецтва до музично-творчого розвитку учнів. Визначено критерії музично-творчого розвитку учнів та позначено рівні підготовки. В статье раскрыты особенности подготовки будущих учителейискусства к музыкально-творческому развитию учащихся. Определены критерии музыкально-творческого развития учащихся и обозначены уровни подготовки. In the article the features of the trainig future art teachers for the musically creative development of the students are revealed. The criteria for the pupils’ musical and creative development are defined and the levels of the preparation are indicated.
Опис
Ключові слова
музично-творчий розвиток, майбутны вчителі мистецтва, професійна підготовка, студентські роботи, будущие учителя музыки, профессиональная подготовка, студенческие работы, musically creative development, future art teachers, professional training, student work
Цитування
Левіна Ю. О. Рівні підготовки майбутніх вчителів мистецтва до музично-творчого розвитку учнів / Ю. О. Левіна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 134–137.