Сутність фірмового стилю та його роль для сприятливого іміджу компаній

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається сутність поняття "фірмовий стиль" та його роль в створенні сприятливого іміджу компаній. Якщо уявити собі світ, у якому всі компанії подібні одна до одної. Чи можливо було б запам’ятати хоча б одну з них? Навряд. Саме тому для успішного існування в світі бізнесу кожна компанія повинна бути оригінальною та яскраво вирізнятися з-поміж інших. В статье рассматривается сущность понятия "фирменный стиль", и его роль в создании благоприятного имиджа компаний. Если представить себе мир, в котором все компании похожи друг к другу. Возможно ли было бы запомнить хотя бы одну из них? Вряд ли. Именно поэтому для успешного существования в мире бизнеса каждая компания должна быть оригинальной и ярко выделяться среди других. The article is considered the essence of the concept of "corporate identity" of the function and its role in creating a favorable image of companies. If you imagine a world in which all companies are alike. Could it be possible to remember at least one of them? Hardly. That is why in order to be successful in the world of business, every company must be original and stand out from each other.
Опис
Ключові слова
фірмовий стиль, товарний знак, логотип, колір, студентські роботи, фирменній стиль, товарный знак, цвет, студенческие работы, corporate identity, trademark, logo, color, student work
Цитування
Сосюрка Н. П. Сутність фірмового стилю та його роль для сприятливого іміджу компаній / Н. П. Сосюрка // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 41–44.