Pеrfectionism in youth's life points: modern tendencies

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Perfectionism is often mistaken for ‘being perfect’ or ‘doing something perfectly’. Many people assume that it must be a good thing. Other people think of being a perfectionist as being something negative and embarrassing. Перфекціонізм часто помилково сприймають як «бути ідеальним» або «робити щось ідеально». Багато людей вважають, що це має бути хорошою справою. Інші люди вважають себе перфекціоністом як щось негативне і бентежне. Перфекционизм часто ошибочно принимают за то, что он «совершенен» или «делает что-то идеально». Многие люди предполагают, что это должно быть хорошо. Другие люди считают перфекциониста чем-то негативным и смущающим.
Опис
Ключові слова
perfectionism, life, youth, modern trends, student work, перфекціонізм, життя, молодь, сучасні тенденції, студентські роботи, перфекционизм, жизнь, молодежь, современные тенденции, студенческие работы
Цитування
Derepovska M. Pеrfectionism in youth's life points: modern tendencies / M. Derepovska // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 88–89.