Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4126
Title: Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції
Other Titles: Отдельные проблемы реализации права на труд в Украине в условиях евроинтеграции
Selected problems of realizing the right to work in Ukraine in the context of European integration
Authors: Ждан, М. Д.
Ждан, Н. Д.
Zhdan, M.
Keywords: право на працю
проблеми реалізації
євроінтеграція
право на труд
проблемы реализации
евроинтеграция
the right to work
implementation problems
European integration
Issue Date: 9-Oct-2020
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Ждан М. Д. Окремі проблеми реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції / М. Д. Ждан // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 9 жовт. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. О. М. Ярошенко. – Харків : Право, 2020. – С.153–156.
Abstract: У статті висвітлюється тема окремих проблем реалізації права на працю в Україні в умовах євроінтеграції. В статье освещается тема отдельных проблем реализации права на труд в Украине в условиях евроинтеграции. The article highlights the topic of certain problems of the implementation of the right to work in Ukraine in the context of European integration.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4126
ISBN: 978-966-998-063-2
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ждан М. Д._Окремі проблеми реалізації .pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.