Деякі особливості підготовки боксерів в сучасних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Постійне вдосконалення боксерської діяльності по усіх її напрямах є необхідною і обов'язковою умовою, без якого неможливе зростання спортивних результатів і конкурентоспроможність вітчизняних боксерів на змаганнях міжнародного рівня. Автор розкриває необхідність комплексного та всебічного підходу до підготовки боксерів різної спортивної кваліфікації. Постоянное совершенствование боксерской деятельности по всем ее направлениям является необходимым и обязательным условием, без которого невозможен рост спортивных результатов и конкурентоспособность отечественных боксеров на соревнованиях международного уровня. Автор раскрывает необходимость комплексного и всестороннего подхода к подготовке боксеров разной спортивной квалификации. Continuous improvement of boxing activity in all its directions is a necessary and obligatory condition without which growth of sports results and competitiveness of domestic boxers at competitions of the international level is impossible. The author reveals the need for a comprehensive and comprehensive approach to the training of boxers of various sports qualifications.
Опис
Ключові слова
спорт, бокс, спортивні результати, підготовка боксерів, спортивна майстерність, спортивные результаты, подготовка боксеров, спортивное мастерство, sport, boxing, sports results, training of boxers, sportsmanship
Цитування
Вострокнутов Л. Д. Деякі особливості підготовки боксерів в сучасних умовах / Л. Д. Вострокнутов // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. наук. пр. учасників X Міжнар. інтернет наук.-метод. конф., Харків, 24-25 бер. 2015 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; за ред. В. П. Бізіна. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 10. – С. 74–77.