Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4115
Title: Деякі особливості підготовки боксерів в сучасних умовах
Other Titles: Некоторые особенности подготовки боксеров в современных условиях
Some features of training boxers in modern conditions
Authors: Вострокнутов, Л. Д.
Keywords: спорт
бокс
спортивні результати
підготовка боксерів
спортивна майстерність
спортивные результаты
подготовка боксеров
спортивное мастерство
sport
boxing
sports results
training of boxers
sportsmanship
Issue Date: 2016
Publisher: Національна академія Національної гвардії України
Citation: Вострокнутов Л. Д. Деякі особливості підготовки боксерів в сучасних умовах / Л. Д. Вострокнутов // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. наук. пр. учасників X Міжнар. інтернет наук.-метод. конф., Харків, 24-25 бер. 2015 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; за ред. В. П. Бізіна. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 10. – С. 74–77.
Abstract: Постійне вдосконалення боксерської діяльності по усіх її напрямах є необхідною і обов'язковою умовою, без якого неможливе зростання спортивних результатів і конкурентоспроможність вітчизняних боксерів на змаганнях міжнародного рівня. Автор розкриває необхідність комплексного та всебічного підходу до підготовки боксерів різної спортивної кваліфікації. Постоянное совершенствование боксерской деятельности по всем ее направлениям является необходимым и обязательным условием, без которого невозможен рост спортивных результатов и конкурентоспособность отечественных боксеров на соревнованиях международного уровня. Автор раскрывает необходимость комплексного и всестороннего подхода к подготовке боксеров разной спортивной квалификации. Continuous improvement of boxing activity in all its directions is a necessary and obligatory condition without which growth of sports results and competitiveness of domestic boxers at competitions of the international level is impossible. The author reveals the need for a comprehensive and comprehensive approach to the training of boxers of various sports qualifications.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4115
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вострокнутов Л. Д. Деякі особливості.pdf196.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.