ЕКСКУРСІЯ ЯК МОДЕЛЬ ІСТОРИЧНОЇ ЕМПАТІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті дається характеристика туристичного маршруту «Стежка Сковороди». Пропонуються різні варіанти проведення екскурсії з використанням методичних прийомів історичної емпатії, що сприятимуть глибокому розумінню філософських ідей Г. С. Сковороди. В статье дается характеристика туристического маршрута «Тропа Сковороды». Предлагаются различные варианты проведения экскурсии с использованием методических приемов исторической эмпатии, способствующих глубокому пониманию философских идей Г. С. Сковороды. The article gives characteristics of the tourist route "the Path of the Pans". Offers a range of guided tours, using techniques of historical empathy, contributing to a deep understanding of the philosophical ideas of G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
екскурсія, історична емпатія, методичні прийоми навчання, туризм, экскурсия, историческая эмпатия, методические приемы обучения, excursion, historical empathy, instructional techniques training, tourism
Цитування
Яковенко Г. Г. Екскурсія як модель історичної емпатії / Г. Г. Яковенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 196–201.