Формування міжнаціональної толерантності старшокласників засобами Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором визначено поняття «міжнаціональна толерантність старшокласників» та виокремлені основни чинникі її формування через діяльність шкільного євроклубу, робота якого спрямована на всебічне вивчення учнями історії, культури, звичаїв і традицій країн Європейського союзу та України як невід’ємної частини європейської спільноти. Автором определено понятие «межнациональная толерантность старшеклассников» и выделены основные факторы ее формирования посредством деятельности школьного евроклуба, работа которого направлена на всестороннее изучение учащимися истории, культуры, обычаев и традиций стран Европейского союза и Украины как неотъемлемой части европейского сообщества. The author defines the concept of "interethnic tolerance of high school students" and highlights the main factors of its formation through the activities of the school Euroclub, whose work is aimed at comprehensive study of history, culture, customs and traditions of the European Union and Ukraine as an integral part of the European community.
Опис
Ключові слова
міжнаціональна толерантність, старшокласники, Євроклуб, позашкільна робота, виховна робота, межнациональная толерантность, старшеклассники, Евроклуб, внешкольная работа, воспитательная работа, interethnic tolerance, high school students, Euroclub, extracurricular work, educational work
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Формування міжнаціональної толерантності старшокласників засобами Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу / Н. Д. Подчерняєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 93-97.