Деякі аспекти музичної підготовки викладачів мистецтв у вищих навчальних закладах України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було визначено аспекти музичної підготовки викладачів мистецтв у вищих навчальних закладах України. Автором были определены аспекты музыкальной подготовки преподавателей искусств в высших учебных заведениях Украины. The author identified aspects of music training of art teachers in higher educational institutions of Ukraine
Опис
Ключові слова
музична підготовка, викладачі, мистецтво, вищі навчальні заклади, Україна, Києво-Могилянська академія, музыкальная подготовка, преподаватели, искусство, высшие учебные заведения, Украина, Киево-Могилянская академия, musical training, teachers, art, higher educational institutions, Ukraine, Kiev-Mohyla Academy
Цитування
Слепцова О. В. Деякі аспекти музичної підготовки викладачів мистецтв у вищих навчальних закладах України / О. В. Слепцова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 111-112.