Удосконалення швидкісних можливостей юних спортсменів різних видів одноборств

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-12-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Одноборства нині займають значне місце в житті молоді за характером рухових дій і є одним із засобів різнобічної підготовки підростаючого покоління і спортсменів високого класу [4, 5]. Стрімке зростання спортивних досягнень вимагає подальшого вдосконалення методики спортивного тренування, особливо в юнацькому віці. Единоборства сейчас занимают значительное место в жизни молодежи по характеру двигательных действий и является одним из средств разносторонней подготовки подрастающего поколения и спортсменов высокого класса [4, 5]. Стремительный рост спортивных достижений требует дальнейшего совершенствования методики спортивной тренировки, особенно в юношеском возрасте. Martial arts now occupy a significant place in the life of young people in terms of the nature of motor actions and is one of the means of versatile training of the younger generation and high-class athletes [4, 5]. The rapid growth of sports achievements requires further improvement of sports training methods, especially in adolescence.
Опис
Ключові слова
швидкісні можливості, одноборства, маківара, спортсмени, скоростные возможности, единоборства, макивара, спортсмены, speed capabilities, single combats, makiwara, athletes
Цитування
Юр’єва М. О. Удосконалення швидкісних можливостей юних спортсменів різних видів одноборств / М. О. Юр’єва, Л. Д. Вострокнутов // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали II Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф. у рамках XV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 груд. 2015 р., [Електронний ресурс] / Харків. держ. акад. фіз. культ. – Харків : ХДАФК, 2015. – С. 100–102.