Перші знахідки нівальних міксоміцетів у рівній частині України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором були описані перші знахідки нівальних міксоміцетів у рівній частині України. Автором были описаны первые находки нивальных миксомицетов в равнинной части Украины. The author described the first findings of nivicolous myxomycetes in lowland part of Ukraine.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, зміна клімату, загадкові види, слизові форми, ґрунтові мікроорганізми, Україна, биоразнообразие, изменение климата, загадочные виды, слизистые формы, почвенные микроорганизмы, Украина, biodiversity, climate change, cryptic species, slime molds, soil microorganisms, Ukraine
Цитування
Леонтьєв Д. В. Перші знахідки нівальних міксоміцетів у рівній частині України / Д. В. Леонтьєв, І. І. Яцюк // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 124–126.