Ксилофільні міксоміцети Сеймського регіонального ландшафтного парку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано ксилофільні міксоміцети Сеймського регіонального ландшафтного парку. Автором были проанализированы ксилофильны миксомицеты Сеймского регионального ландшафтного парка. The author analyzed the xylophilic myxomycetes of the Seim Regional Landscape Park.
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, мертва деревина, охорона природи, слизові форми, регіональний ландшафтний парк, Сумська область, биоразнообразие, мертвая древесина, охрана природы, слизистые формы, региональный ландшафтный парк, Сумская область, biodiversity, dead wood, nature conservation, slime molds, regional landscape park, Sumy region
Цитування
Кочергіна А. В. Ксилофільні міксоміцети Сеймського регіонального ландшафтного парку / А. В. Кочергіна, Д. В. Леонтьєв // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 109–110.