Виховання почуття захищеності особистості в колективі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, ГО «Інститут інноваційної освіти»
Анотація
Успіх А. Макаренка як педагога спирався на особистісні якості, натхненні, талантові дипломата і щирості у спілкуванні. Як відомо, педагогічна концепція виховання особистості в колективі за А. Макаренком спирається на три принципові категорії: керована демократія, щирий гуманізм і оптимізм. Успех А. Макаренко как педагога опирался на личностные качества, вдохновение, талант дипломата и искренность в общении. Как известно, педагогическая концепция воспитания личности в коллективе по А. Макаренко опирается на три принципиальные категории: управляемая демократия, истинный гуманизм и оптимизм. A. Makarenko's success as a teacher was based on personal qualities, inspiration, diplomatic talent and sincerity in communication. As you know, the pedagogical concept of the upbringing of a personality in a team, according to A. Makarenko, is based on three fundamental categories: managed democracy, true humanism and optimism.
Опис
Ключові слова
Макаренко А., організація виховного процесу, почуття захищеності особистості, виховання неповнолітніх правопорушників, виховання особистості в колективі, педагогіка дитиноцентризму, организация воспитательного процесса, чувство защищенности личности, воспитания несовершеннолетних правонарушителей, воспитание личности в коллективе, педагогика ребенкоцентризма, Makarenko A., organization of the educational process, a sense of personal security, education of juvenile offenders, personal education in a team, child centrism pedagogy, child centrism pedagogy
Цитування
Разуменко Т. О. Виховання почуття захищеності особистості в колективі / Т. О. Разуменко // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 лют. 2019 р. / Ін-т іннов. освіти ; Наук.-навч. центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : Ін-т іннов. освіти, 2019. – С. 45–46.