«Злочини проти людства не мають терміну давності»: диктатура Хіссена Хабре у Республіці Чад (1982-1990 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою нашої доповіді є аналіз трагічних наслідків диктатури президента Республіки Чад Хіссена Хабре (1982‒1990 рр.), а також процесу притягнення колишнього диктатора до відповідальності за скоєні злочини. Целью нашего доклада является анализ трагических последствий диктатуры президента Республики Чад Хиссена Хабре (1982-1990 гг.), а также процесса привлечения бывшего диктатора к ответственности за совершенные преступления. he purpose of our report is to analyze the tragic consequences of the dictatorship of the President of the Republic of Chad, Hissen Habré (1982-1990), as well as the process of bringing the former dictator to justice for the crimes committed.
Опис
Ключові слова
термін давності, диктатура Хіссена Хабре, студентські роботи, срок давности, диктатура Хиссена Хабре, студенческие работы, limitation period, dictatorship of Hissen Habré, student work
Цитування
Прочкарук Д. О. «Злочини проти людства не мають терміну давності»: диктатура Хіссена Хабре у Республіці Чад (1982-1990 рр.) / Д. О. Прочкарук // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 337–340.