Форми організації фасилітаційної взаємодії в цифровому освітньому просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджується фасилітаційний стиль взаємодії між педагогами та здобувачами освіти в умовах дистанційного навчання. Исследуется фасилитационный стиль взаимодействия между педагогами и соискателями образования в условиях дистанционного обучения.The facilitation style of interaction between teachers and applicants for education in the context of distance learning is investigated.
Опис
Ключові слова
освіта, фасилітація, цифровий освітній простір, дистанційне навчання, образование, фасилитация, цифровое образовательное пространство, дистанционное обучение, education, facilitation, digital educational space, distance learning
Цитування
Прокопенко А. І. Форми організації фасилітаційної взаємодії в цифровому освітньому просторі / А. І. Прокопенко, І. А. Прокопенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14-15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків, 2020. – С. 25–28.