Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/396
Назва: ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Автори: Синиця, Т. В.
Осьмірко, І. В.
Ключові слова: економічна освіта
сучасна економіка України
тренінгові технології
професійні компетенції
практичні компетенції
экономическое образование
современная экономика Украины
тренинговые технологии
профессиональные компетенции
практические компетенции
economic education
the modern economy of Ukraine
training technologies
professional competence
practical competence
Дата публікації: 1-чер-2016
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Синиця Т. В. Формування знаннєвих та практичних компетенцій у студентів економічного профілю / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 75–79.
Короткий огляд (реферат): В статті висвітлюється тема тренінгових технологій як засобу формування знаннєвих та практичних компетенцій у студентів економічного профілю. Тренінг має досить широке і успішне коло застосування у різних галузях наук і являє собою систему активних (інтерактивних) прийомів і засобів, використання яких сприяє формуванню професійної компетентності, розвитку й удосконалення професійних якостей, умінь та навичок. Характерною ознакою тренінг-навчання є активна взаємодія учасників навчального процесу, яка зумовлена ігровою імітацією та моделюванням ситуацій, пов’язаних з професійним досвідом, і спрямована на підвищення мотивації до навчання. Тренінг не передбачає передачу знань та вмінь у незмінному вигляді, а створює можливості прямої взаємодії з реальністю, яка вивчається, навчання на власному досвіді. Впровадження тренінгових програм дає можливість створити найбільш оптимальні умови для навчання, взаємонавчання, самодослідження і самовдосконалення. В статье освещается тема тренинговых технологий как средства формирования профессиональных и практических компетенций у студентов экономического профиля. Тренинг имеет достаточно широкий и успешный круг применения в различных отраслях наук и представляет собой систему активных (интерактивных) приёмов и средств, использование которых способствует формированию профессиональной компетентности, развития и совершенствования профессиональных качеств, умений и навыков. Характерным признаком тренинг-обучения является активное взаимодействие участников учебного процесса, которая обусловлена игровой имитацией и моделированием ситуаций, связанных с профессиональным опытом, и направлена на повышение мотивации к обучению. Тренинг не предполагает передачу знаний и умений в неизменном виде, а создает возможности прямого взаимодействия с реальностью, которая изучается, обучение на собственном опыте. Внедрение тренинговых программ дает возможность создать наиболее оптимальные условия для обучения, взаимообучения, самоисследования и самосовершенствования. The article highlights the theme of training technologies as means of formation of professional and practical competence of students of economic profile. Training is sufficiently broad and successful range of applications in various branches of science and is a system of active (interactive) methods and means, the use of which contributes to the formation of professional competence, the development and improvement of competencies and skills. The characteristic feature of training training is the active interaction of participants of educational process, which is caused by the game simulation and the simulation of situations related to professional experience, and aims to increase motivation for learning. The training does not involve the transfer of knowledge and skills intact, and creates the possibility of direct interaction with reality that is studied, learning by experience. Implementation of training programs gives you the opportunity to create the most optimal conditions for learning, mutual learning, self-exploration and self-improvement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/396
Розташовується у зібраннях:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Синиця Т. В., Осьмірко І. В..pdf751.75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.