Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3958
Title: Оптимізація оподаткування як ефективний інструмент підвищення рівня економічної безпеки підприємства
Other Titles: Оптимизация налогообложения как эффективный инструмент повышения уровня экономической безопасности предприятия
Optimization of taxation as an effective measure to increase the enterprise economic security
Authors: Онісіфорова, В. Ю.
Сідельнікова, В. К.
Онисифорова, В. Ю.
Сидельникова, В. К.
Onisiforova, V.
Sidelnikova, V.
Keywords: система оподаткування
економічна безпека підприємства
складові економічної безпеки підприємства
ефективність
загроза
система налогообложения
экономическая безопасность предприятия
составляющие экономической безопасности предприятия
эффективность
угроза
taxation system
enterprise economic security
components of enterprise economic security
efficiency
threat
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Онісіфорова В. Ю. Оптимізація податків як ефективний інструмент підвищення рівня економічної безпеки підприємства / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків, 2020. – № 24. – С. 141–149.
Abstract: Сучасне вітчизняне підприємство в своїй діяльності щоденно має справу з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх загроз його стабільному становищу на ринку та економічній безпеці. Ефективне реагування на весь перелік загроз і використання ефективних інструментів підвищення рівня економічної безпеки стають на сьогодні нагальною щоденною потребою для підприємства, яке має намір зберегти достатній рівень економічної ефективності та позиції на ринку. Современное отечественное предприятие в своей деятельности ежедневно имеет дело с большим количеством внешних и внутренних угроз его стабильному положению на рынке и экономической безопасности. Эффективное реагирование на весь перечень угроз и использования эффективных инструментов повышения уровня экономической безопасности становятся сегодня насущной ежедневной потребностью для предприятия, которое намерено сохранить достаточный уровень экономической эффективности и позиции на рынке. Modern domestic enterprise in its activities daily deals with a large number of external and internal threats to its stable market position and economic security. Effective response to the full list of threats and the use of effective tools to increase the level of economic security are becoming an urgent daily need for the company, which intends to maintain a sufficient level of economic efficiency and market position.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3958
ISSN: 2226-8820
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сідельнікова В.К. Оптимізація оподаткування.pdf734.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.