Оптимізація оподаткування як ефективний інструмент підвищення рівня економічної безпеки підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Сучасне вітчизняне підприємство в своїй діяльності щоденно має справу з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх загроз його стабільному становищу на ринку та економічній безпеці. Ефективне реагування на весь перелік загроз і використання ефективних інструментів підвищення рівня економічної безпеки стають на сьогодні нагальною щоденною потребою для підприємства, яке має намір зберегти достатній рівень економічної ефективності та позиції на ринку. Современное отечественное предприятие в своей деятельности ежедневно имеет дело с большим количеством внешних и внутренних угроз его стабильному положению на рынке и экономической безопасности. Эффективное реагирование на весь перечень угроз и использования эффективных инструментов повышения уровня экономической безопасности становятся сегодня насущной ежедневной потребностью для предприятия, которое намерено сохранить достаточный уровень экономической эффективности и позиции на рынке. Modern domestic enterprise in its activities daily deals with a large number of external and internal threats to its stable market position and economic security. Effective response to the full list of threats and the use of effective tools to increase the level of economic security are becoming an urgent daily need for the company, which intends to maintain a sufficient level of economic efficiency and market position.
Опис
Ключові слова
система оподаткування, економічна безпека підприємства, складові економічної безпеки підприємства, ефективність, загроза, система налогообложения, экономическая безопасность предприятия, составляющие экономической безопасности предприятия, эффективность, угроза, taxation system, enterprise economic security, components of enterprise economic security, efficiency, threat
Цитування
Онісіфорова В. Ю. Оптимізація податків як ефективний інструмент підвищення рівня економічної безпеки підприємства / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків, 2020. – № 24. – С. 141–149.