Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3941
Title: Г. С. Сковорода, М. В. Гоголь і Й.- В. Гете у проблемному полі філософії виховання та сучасного людинознавства
Other Titles: Г. С. Сковорода, Н. В. Гоголь и Й.- В. Гете в проблемном поле философии воспитания и современного человекознания
H. S. Skovoroda, N. V. Gogol and J.- W. Goethe in the problem field of the philosophy of education and modern human knowledge
Authors: Култаєва, М. Д.
Култаева, М. Д.
Kultaeva, M.
Keywords: філософія
філософія виховання
людинознавство
пізнання людини
культурні традиції
философия
философия воспитания
человековедение
познание человека
культурные традиции
philosophy
philosophy of education
human studies
knowledge of man
cultural traditions
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Citation: Култаєва М. Д. Г. С. Сковорода, М. В. Гоголь і Й.- В. Гете у проблемному полі філософії виховання та сучасного людинознавства / М. Д. Култаєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете», Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 3–4.
Abstract: У підсумку можна зазначити, що попри різні культурні традиції і стилі філософування у розгляді проблем виховання, які виникають на зламі культурних епох, ці автори органічно вписуються до складу ідеальної комунікативної спільноти за моделлю К.- О. Апеля та Ю. Габермаса, бо кожний у свій спосіб переконливо аргументують, що виховні стратегії і заходи посилюють свою ефективність у ситуаціях відповідальної свободи. В итоге можно отметить, что несмотря на различные культурные традиции и стили философствования в рассмотрении проблем воспитания, возникающие на стыке культурных эпох, эти авторы органично вписываются в состав идеального коммуникативного сообщества по модели К.- О. Апеля и Ю. Габермаса, ибо каждый по-своему убедительно аргументируют, что воспитательные стратегии и меры усиливают свою эффективность в ситуациях ответственной свободы. В итоги можно отметить, что несмотря на различные культурные традиции и стили философствования в рассмотрении проблем воспитания, возникающие на стыке культурных эпох, эти авторы органично вписываются в состав идеального коммуникативного сообщества по модели К.- А. Апеля и Ю. Хабермаса, ибо каждый по -своему убедительно аргументируют, что воспитательные стратегии и меры усиливают свою эффективность в ситуациях ответственной свободы.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3941
Appears in Collections:Кафедра філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Култаєва М. Д. pdf368.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.