Державні та регіональні пріоритети розвитку малого бізнесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Прочитавши статтю, ви дізнаєтесь про державні та регіональні пріоритети розвитку малого бізнесу. Прочитав статью, вы узнаете о государственных и региональных приоритетах развития малого бизнеса. After reading the article you will learn about state and regional priorities for small business development.
Опис
Ключові слова
підприємництво, фактори, малий бізнес, зростання, предпринимательство, факторы, малый бизнес, рост, entrepreneurship, factors, small business, growth, магiстерські роботи, магистерские работы, master's work
Цитування
Полівяна А. П. Державні та регіональні пріоритети розвитку малого бізнесу / А. П. Полівяна, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С.162–165.