Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3913
Title: Концепція людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки
Other Titles: Концепция человеческого капитала в контексте обеспечения инновационного развития экономики
The concept of human capital in the context of ensuring innovative development of the economy
Authors: Бабак, К. В.
Соляр, В. В.
Babak, K.
Soliar, V.
Keywords: людський капітал
потенціал
інновації
розвиток
человеческий капитал
потенциал
инновации
развитие
human capital
potential
innovation
development
магістерські роботи
магистерские работы
master's work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Бабак К. В. Концепція людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки / К. В. Бабак, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 68–72.
Abstract: Прочитавши статтью, ви дізнеєтесь про концепцію людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави стратегічною метою стає перехід до інноваційної економіки, який забезпечується за рахунок використання економічного потенціалу територій. Прочитав статтью, вы дизнеетесь о концепции человеческого капитала в контексте обеспечения инновационного развития экономики. На современном этапе социально-экономического развития государства стратегической целью становится переход к инновационной экономике, который обеспечивается за счет использования экономического потенциала территорий. After reading the article, you will learn about the concept of human capital in the context of ensuring the innovative development of the economy. At the present stage of socio-economic development of the state the strategic goal is the transition to an innovative economy, which is provided by using the economic potential of the territories.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3913
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.