Концепція людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Прочитавши статтью, ви дізнеєтесь про концепцію людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави стратегічною метою стає перехід до інноваційної економіки, який забезпечується за рахунок використання економічного потенціалу територій. Прочитав статтью, вы дизнеетесь о концепции человеческого капитала в контексте обеспечения инновационного развития экономики. На современном этапе социально-экономического развития государства стратегической целью становится переход к инновационной экономике, который обеспечивается за счет использования экономического потенциала территорий. After reading the article, you will learn about the concept of human capital in the context of ensuring the innovative development of the economy. At the present stage of socio-economic development of the state the strategic goal is the transition to an innovative economy, which is provided by using the economic potential of the territories.
Опис
Ключові слова
людський капітал, потенціал, інновації, розвиток, человеческий капитал, потенциал, инновации, развитие, human capital, potential, innovation, development, магістерські роботи, магистерские работы, master's work
Цитування
Бабак К. В. Концепція людського капіталу в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки / К. В. Бабак, В. В. Соляр // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 68–72.