Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3904
Title: Планування податків на підприємстві
Other Titles: Планирование налогов на предприятии
Enterprise Tax Planning
Authors: Правдівцева, С. О.
Правдивцева, С. А.
Pravdivtseva, S.
Keywords: економіка
податки
система оподаткування
планування
студентські роботи
экономика
налоги
система налогообложения
планирование
студенческие работы
economy
taxes
tax system
планирование
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Citation: Правдівцева С. О. Планування податків на підприємстві / С. О. Правдівцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 52–53.
Abstract: Ми вважаємо, що оптимізація системи податкового планування на державному рівні є запорукою успішного розвитку економіки країни. Якщо схема планування є доступною для розуміння, вона неодмінно сприяє пожвавленню розвитку підприємництва, яке є основою національної економіки. Мы считаем, что оптимизация системы налогового планирования на государственном уровне является залогом успешного развития экономики страны. Если схема планирования доступна для понимания, она непременно способствует оживлению развития предпринимательства, которое является основой национальной экономики. We believe that the optimization of the tax planning system at the state level is the key to the successful development of the country's economy. If the planning scheme is understandable, it will certainly help revitalize the development of entrepreneurship, which is the basis of the national economy.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3904
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правдівцева С. О.pdf334.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.