Планування податків на підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет
Анотація
Ми вважаємо, що оптимізація системи податкового планування на державному рівні є запорукою успішного розвитку економіки країни. Якщо схема планування є доступною для розуміння, вона неодмінно сприяє пожвавленню розвитку підприємництва, яке є основою національної економіки. Мы считаем, что оптимизация системы налогового планирования на государственном уровне является залогом успешного развития экономики страны. Если схема планирования доступна для понимания, она непременно способствует оживлению развития предпринимательства, которое является основой национальной экономики. We believe that the optimization of the tax planning system at the state level is the key to the successful development of the country's economy. If the planning scheme is understandable, it will certainly help revitalize the development of entrepreneurship, which is the basis of the national economy.
Опис
Ключові слова
економіка, податки, система оподаткування, планування, студентські роботи, экономика, налоги, система налогообложения, планирование, студенческие работы, economy, taxes, tax system, планирование, student work
Цитування
Правдівцева С. О. Планування податків на підприємстві / С. О. Правдівцева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 52–53.