Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3886
Title: Елементи баскетболу як засіб гармонійного розвитку дітей дошкільного віку
Other Titles: Элементы баскетбола как средство гармоничного развития детей дошкольного возраста
Elements of basketball as a means of harmonious development of preschool children
Authors: Цимбалюк, Ж. О.
Мусієнко, А. В.
Цымбалюк, Ж. А.
Мусиенко, А. В.
Tsymbaliuk, Zh.
Musienko, A.
Keywords: баскетбол
спортивні ігри
дошкільний вік
спортивные игры
дошкольный возраст
basketball
sport games
preschool age
Issue Date: 2020
Publisher: КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»
Citation: Цимбалюк Ж. О. Елементи баскетболу як засіб гармонійного розвитку дітей дошкільного віку / Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко // Спортивні ігри в розвивальному просторі ЗДО: досвід, проблеми, перспективи розвитку : електрон. зб. за підсумками проведеного семінару-практикуму для науковців, педагогів, інструкторів з фізкультури закладів дошк. освіти (ЗДО), студентів, Умань, 26 лют. 2020 р. / КВНЗ «Уман. гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т. Г. Шевченка». – Умань, 2020. – С. 83–86.
Abstract: Рухливі ігри з м’ячем, з елементами баскетболу є засобом гармонійного розвитку дітей дошкільного віку з умовою їх використання з урахуванням вікових особливостей дітей, їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості. Подвижные игры с мячом, с элементами баскетбола является средством гармоничного развития детей дошкольного возраста с условием их использования с учетом возрастных особенностей детей, их физического развития и физической подготовленности. Outdoor games with a ball, with elements of basketball is a means of harmonious development of preschool children with the condition of their use, taking into account the age characteristics of children, their physical development and physical fitness.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3886
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzymbaliuk, Musiyenko_ tezy УМАНЬ.pdf1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.