Проблеми сучасного сленгу в китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Головною проблемою у цій темі є те, що сленг не так просто вийняти із життя, а наслідки для мовної спадщини країни можуть бути катастрофічними. Главной проблемой в этой теме является то, что сленг не так просто вынуть из жизни, а последствия для языкового наследия страны могут быть катастрофическими. The main problem with this topic is that slang is not easy to take out of life, and the consequences for the country's linguistic heritage can be catastrophic.
Опис
Ключові слова
східні мови, сленг, китайська мова, безграмотність, студентські роботи, восточные языки, сленг, китайский язык, безграмотность, студенческие работы, eastern languages, slang, chinese, illiteracy, student work
Цитування
Сезоненко Д. О. Проблеми сучасного сленгу в китайській мові / Д. О. Сезоненко, С. С. Науменко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 95–96.