Основні принципи та перспективи розвитку «Зеленої економіки»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Отже, перехід до зеленої економіки передбачає не безоглядне прагнення до її зростання, а необхідний продуманий, диференційований і поетапний підхід до її розвитку з урахуванням виробничо-технологічної, соціально-економічної і природно-географічної специфіки регіонів і держав. Итак, переход к зеленой экономике предполагает не беспредельное стремление к ее росту, а необходимый продуманный, дифференцированный и поэтапный подход к ее развитию с учетом производственно-технологической, социально-экономической и природно-географической специфики регионов и государств. So, the transition to a green economy does not imply an unlimited desire for its growth, but the necessary thoughtful, differentiated and phased approach to its development, taking into account the production and technological, socio-economic and natural-geographical specifics of regions and states.
Опис
Ключові слова
перспективи розвитку, зелена економіка, ресурси, студентські роботи, перспективы развития, зеленая экономика, ресурсы, студенческие работы, development prospects, green economy, resources, student work
Цитування
Мулявіна Є. В. Основні принципи та перспективи розвитку «Зеленої економіки» / Є. В. Мулявіна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 49.