Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/385
Title: Зовнішня політика Монголо-татарської держави по відношенню до Галицько-Волинського князівства в XIII ст.
Authors: Олійник, О. М.
Keywords: Галицько-Волинське князівство
історія
дипломатія
Європа
Золота Орда
Галицко-Волынское княжество
история
дипломатия
Европа
Золотая Орда
Galicia-Volyn Principality
history
diplomacy
Europe
the Golden Orda
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Олійник О. М. Зовнішня політика Монголо-татарської держави по відношенню до Галицько-Волинського князівства в XIII ст. / О. М. Олійник // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 квіт. 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. І. Артюх, І. А. Бикова, Л. М. Ямпольська]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 184-187.
Abstract: Взаємовідносини між Золотою Ордою та Галицько-Волинським князівством є однією з найбільш актуальних та недостатньо вивчених тем. Можна стверджувати, що Україна у XIII ст. була основним центром, де переплітались інтереси Європи та ісламського Сходу. Взаимоотношения между Золотой Ордой и Галицко-Волынским княжеством является одной из наиболее актуальных и недостаточно изученных тем. Можно утверждать, что Украина в XIII столетии была основным центром, где переплетались интересы Европы и исламского Востока.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/385
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олійник О. М.doc47.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.