Безробіття в Україні: основні причини, наслідки та шляхи вирішення проблеми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
В статті розглянута тема безробіття і шляхи її подолання. В статье рассмотрена тема безработицы и пути ее преодоления. The article considers the topic of unemployment and ways to overcome it.
Опис
Ключові слова
безробіття, молодіжне безробіття, економічні відносини, студентські роботи, безработица, молодежная безработица, экономические отношения, студенческие работы, unemployment, youth unemployment, economic relations, student work
Цитування
Деркач Є. В. Безробіття в Україні: основні причини, наслідки та шляхи вирішення проблеми / Є. В. Деркач // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 30–31.