Соціальне партнерство як механізм соціального захисту зайнятого населення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті розкрито особливості соціального партнерства як механізм соціального захисту зайнятого населення. В статье раскрыты особенности социального партнерства как механизм социальной защиты занятого населения. The article reveals the features of social partnership as a mechanism of social protection of the employed population.
Опис
Ключові слова
соціальне партнерство, зайняте населення, наймані працівники, магістерські роботи, социальное партнерство, занятое население, наемные работники, магистерские работы, social partnership, employed population, wage-earners, master's work
Цитування
Білуха Д. М. Соціальне партнерство як механізм соціального захисту зайнятого населення / Д. М. Білуха // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 16.