СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ЯК ПОВЕДІНКОВА НАУКА (ПОМИЛКИ, СПРИЙНЯТТЯ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється тема виникнення поведінкової (біхевіористської) економіки (behavioral еconomics) як нового аналітичного напряму. Поведінкова економіка сформована з результатів експериментальних досліджень економіки та психології у 70-х роках ХХ століття і може розглядатися зараз як самостійна субдисципліна. Приведені деякі положення, що можуть бути використані у формуванні нової економічної ідеології та економічного мислення. В статье освещается тема возникновения поведенческой (бихевиористской) экономики (behavioral есопомісѕ) как нового аналитического направления. Поведенческая экономика сформирована из результатов экспериментальных исследований, экономики и психологии в 70-х годах ХХ века и может рассматриваться сейчас как самостоятельная субдисциплина. Приведены некоторые положения, которые могут быть использованы в формировании новой экономической идеологии и экономического мышления. The article highlights the theme of the emergence of behavioral (behavioral) Economics (behavioral economic) as a new analytical direction. Behavioral Economics formed from the results of experimental studies, Economics and psychology in the 70 years of the twentieth century and can be considered now as an independent subdiscipline. Are some provisions that can be used in the formation of a new economic ideology and economic thinking.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, поведінкова економіка, экономическое образование, современная экономика Украины, поведенческая экономика, economic education, the modern economy of Ukraine, behavioral eуconomics
Цитування
Соляр В. В. Сучасна економіка як поведінкова наука (помилки, сприйняття чи закономірність) / В. В. Соляр // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 27–31.