Значення кольору в Китаї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослiдженню значення кольору в Китаї. Статья посвящена исследованию значения цвета в Китае. The article is devoted to the study of the meaning of color in China.
Опис
Ключові слова
східні мови, кольори, Китай, ієрогліфи, студентські роботи, восточные языки, цвета, Китай, иероглифы, студенческие работы, eastern languages, colors, China, hieroglyphs, student work
Цитування
Алєксєєнкова Ю. О. Значення кольору в Китаї / Ю. О. Алєксєєнкова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 22–24.