Впровадження маркетингових інновацій як метод удосконалення діяльності ресторану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті аналізується впровадження маркетингових інновацій як метод удосконалення діяльності ресторану. В статье анализируется внедрение маркетинговых инноваций как метод совершенствования деятельности ресторана. The article analyzes the introduction of marketing innovations as a method of improving the activities of a restaurant.
Опис
Ключові слова
маркетингові інновації, метод удосконалення, діяльність ресторану, студентські роботи, маркетинговые инновации, метод совершенствования, деятельность ресторана, студенческие работы, marketing innovation, improvement method, restaurant activities, student work
Цитування
Ремінна І. В. Впровадження маркетингових інновацій як метод удосконалення діяльності ресторану / І. В. Ремінна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 105–106.