Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3815
Title: Реклама як метод управління людьми
Other Titles: Реклама как метод управления людьми
Advertising as a method of managing people
Authors: Сосюрка, Н. О.
Keywords: економіка
економічні відносини
реклама
покупці
студентські роботи
экономика
экономические отношения
реклама
покупатели
студенческие работы
economy
economic relations
advertising
buyers
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Сосюрка Н. О. Реклама як метод управління людьми / Н. О. Сосюрка // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 107.
Abstract: Реклама є як частиною економічних відносин, так і частиною стосунків між людьми. Реклама - діалог між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач - зацікавленістю в даному товарі. Якщо покупець не виявив інтерес, то мета рекламодавця не досягнута. Реклама является как частью экономических отношений, так и частью отношений между людьми. Реклама - диалог между продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через рекламные средства, а потребитель - заинтересованностью в данном товаре. Если покупатель не проявил интерес, то цель рекламодателя не достигнута. Advertising is both part of economic relations and part of relationships between people. Advertising is a dialogue between a seller and a consumer, where the seller expresses his intentions through advertising means, and the consumer expresses his interest in this product. If the buyer has not shown interest, then the advertiser's goal has not been achieved.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3815
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сосюрка Н. О. pdf255.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.