Застосування QR-­коду в маркетингових комунікаціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Аналіз світового досвіду використання QR-коду довів необхідність його застосування і на вітчизняних теренах. Стрімке поширення в країні користувачів новітніх ІТ-технологій, як засобів розміщення QR-коду свідчить про великі перспективи його застосування. Анализ мирового опыта использования QR-кода доказал необходимость его применения и на отечественных просторах. Стремительное распространение в стране пользователей новейших IT-технологий, как средства размещения QR-кода свидетельствует о больших перспективах его применения. The analysis of the world experience of using the QR-code has proved the necessity of its application in the domestic open spaces. The rapid spread of users of the latest IT technologies in the country as a means of placing a QR code indicates the great prospects for its application.
Опис
Ключові слова
застосування QR-­коду, маркетингові комунікації, реклама, студентські роботи, применение QR-кода, маркетинговые коммуникации, реклама, студенческие работы, QR code application, marketing communications, advertising, student work
Цитування
Мікляєва О. І. Застосування QR-­коду в маркетингових комунікаціях / О. І. Мікляєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 99–100.