Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3810
Title: Застосування QR-­коду в маркетингових комунікаціях
Other Titles: Применение QR-кода в маркетинговых коммуникациях
Application of the QR code in marketing communications
Authors: Мікляєва, О. І
Микляева, О. И.
Miklyaeva, O.
Keywords: застосування QR-­коду
маркетингові комунікації
реклама
студентські роботи
применение QR-кода
маркетинговые коммуникации
реклама
студенческие работы
QR code application
marketing communications
advertising
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Мікляєва О. І. Застосування QR-­коду в маркетингових комунікаціях / О. І. Мікляєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 99–100.
Abstract: Аналіз світового досвіду використання QR-коду довів необхідність його застосування і на вітчизняних теренах. Стрімке поширення в країні користувачів новітніх ІТ-технологій, як засобів розміщення QR-коду свідчить про великі перспективи його застосування. Анализ мирового опыта использования QR-кода доказал необходимость его применения и на отечественных просторах. Стремительное распространение в стране пользователей новейших IT-технологий, как средства размещения QR-кода свидетельствует о больших перспективах его применения. The analysis of the world experience of using the QR-code has proved the necessity of its application in the domestic open spaces. The rapid spread of users of the latest IT technologies in the country as a means of placing a QR code indicates the great prospects for its application.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3810
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мікляєва О. І.pdf270.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.