Оптимізація бізнесу: від ідеї до практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
На сьогодні гнучкість, оптимальність, швидкість і дешевизна бізнес-процесів - вже не розкіш, а життєва необхідність. Важливо тільки усвідомити, що ідея, обрана в бізнесі, є основоположною. На її основі бізнес працює, або ні. Сегодня гибкость, оптимальность, скорость и дешевизна бизнес-процессов - уже не роскошь, а жизненная необходимость. Важно только понять, что идея, выбранная в бизнесе, является основополагающей. На ее основе бизнес работает, либо нет. Today flexibility, optimality, speed and low cost of business processes are no longer a luxury, but a vital necessity. It is only important to understand that the idea chosen in business is fundamental. Business works on its basis, or not.
Опис
Ключові слова
приватне підприємництво, оптимізація бізнесу, економічний розвиток, підтримка підприємництва, студентські роботи, частное предпринимательство, оптимизация бизнеса, экономическое развитие, поддержка предпринимательства, студенческие работы, private enterprise, business optimization, economic development, entrepreneurship support, student work
Цитування
Сидоренко М. О. Оптимізація бізнесу: від ідеї до практики / М. О. Сидоренко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 82–83.