ЕВРИСТИКА ЯК ВИСОКОРОЗВИНЕНЕ ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, ФОП Петров В. В.
Анотація
У статті на підставі створеної шляхом міждисциплінарного аналогового підходу моделі евристичного етапу творчого мислення та за встановленого взаємозв'язку логічного складі мислення людини укладені засади технологій навчання студентів універсальному мисленню. В статье на основе созданной путём междисциплинарного аналогового подхода модели эвристического этапа творческого мышления и выясненной взаимосвязи логического творческого в составе мышления человека намечены основания обучения студентов универсальному мышлению. In article on the basis created by the interdisciplinary approach of the analog model of the heuristic stage of the creative thinking and clarified the relationship of the logical and creative part of human thinking outlined the Foundation of student learning universal thinking.
Опис
Ключові слова
евристика, логічне мислення, творче мислення, універсальне мислення, эвристика, логическое мышление, творческое мышление, универсальное мышление, heuristics, logical thinking, creative thinking, universal thinking
Цитування
Ремзі І. В. Евристика як високорозвинене логічне мислення / І. В. Ремзі // Наукові записки кафедри педагогіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – Вип. 39. – С. 160–165.