Драйвери стратегічних комунікацій та репутації компанії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті розкриті драйвери стратегічних комунікацій та репутації компанії. В статье раскрыты драйверы стратегических коммуникаций и репутации компании. The article reveals the drivers of strategic communications and company reputation.
Опис
Ключові слова
корпоративні інтереси, корпоративні комунікації, репутація компанії, студентські роботи, корпоративные интересы, корпоративные коммуникации, репутация компании, студенческие работы, corporate interests, corporate communications, company reputation, student work
Цитування
Матяш Я. О. Драйвери стратегічних комунікацій та репутації компанії / Я. О. Матяш // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 79–81.