Інвестиційний потенціал підприємства: особливості формування та чинники розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Стаття присвячена інвестиційному потенціалу підприємства. Його особливостям формування та чинникам розвитку. Статья посвящена инвестиционному потенциалу предприятия. Его особенностям формирования и факторам развития. The article is devoted to the investment potential of the enterprise. Its peculiarities of formation and development factors.
Опис
Ключові слова
економіка, інвестиційний потенціал, підприємства, чинники розвитку, студентські роботи, экономика, инвестиционный потенциал, предприятия, факторы развития, студенческие работы, economy, investment potential, enterprises, development factors, student work
Цитування
Васильченко В. В. Інвестиційний потенціал підприємства: особливості формування та чинники розвитку / В. В. Васильченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 75–76.