Особливості гендерної рівності у бізнесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Законодавче закріплення гендерної рівності не допомогло жінкам відчути себе більш рівноправними. Реальне життя українських жінок ще далеке від ідеалів рівноправ’я, особливо у бізнесі. Законодательное закрепление гендерного равенства не помогло женщинам почувствовать себя более равноправными. Реальная жизнь украинских женщин еще далека от идеалов равноправия, особенно в бизнесе. Legislative consolidation of gender equality did not help women feel more equal. The real life of Ukrainian women is still far from the ideals of equality, especially in business.
Опис
Ключові слова
економіка, гендерна рівність, бізнес, ресурси, студентські роботи, экономика, гендерное равенство, бизнес, ресурсы, студенческие работы, economy, gender equality, business, resources, student work
Цитування
Шевернева Ю. С. Особливості гендерної рівності у бізнесі / Ю. С. Шевернева // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім.Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 69–70.