English for Natural and Applied Sciences

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
The paper considers the problem of learning English in non-language universities and non-language faculties У статті розглядається проблема вивчення англійської мови в немовних університетах та на немовних факультетах. В статье рассматривается проблема изучения английского языка в неязыковых вузах и на неязыковых факультетах.
Опис
Ключові слова
English, the English Language, Natural Sciences, Applied Sciences, Language Teaching Methods, education, natural sciences students, англійська мова, природничі науки, прикладні науки, методика викладання мови, освіта, студенти природничих наук, английский язык, естественные науки, прикладные науки, методика преподавания языка, образование, студенты естественных наук
Цитування
Soloshenko-Zadniprovska N. English for Natural and Applied Sciences / N. Soloshenko-Zadniprovska // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії [Електронний ресурс] : зб. тез доповідей IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 233–235.