Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3727
Title: Формування пізнавальної самостійності в учнів при навчанні хімії з допомогою мобільних технологій
Other Titles: Формирование познавательной самостоятельности у учащихся при обучении химии с помощью мобильных технологий
Formation of cognitive autonomy in students during their chemistry learning with aid of mobile technologies
Authors: Грановська, Т. Я.
Грановская, Т. Я.
Hranovska, T.
Keywords: пізнавальна самостійність
мобільні технології
навчальний процес
викладачі хімії
познавательная самостоятельность
мобильные технологии
учебный процесс
преподаватели химии
cognitive autonomy
mobile technologies
learning process
teachers of chemistry
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Грановська Т. Я. Формування пізнавальної самостійності в учнів при навчанні хімії з допомогою мобільних технологій / Т. Я. Грановська // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 66–68.
Abstract: У статті зазначено важливість формування пізнавальної самостійності учнів на державному рівні. Розглядаються якості особистості у формуванні пізнавальної самостійності. У тексті проаналізовано можливості застосування нових підходів до вивчення хімії та описано особливості використання мобільних технологій та їх технічні можливості для використання у навчальному процесі для вивчення хімії. В статье указано важность формирования познавательной самостоятельности учащихся на государственном уровне. Рассматриваются качества личности в формировании познавательной самостоятельности. В тексте проанализированы возможности применения новых подходов к изучению химии и описаны особенности использования мобильных технологий и их технические возможности для использования в учебном процессе для изучения химии. Іn the article is stated the importance of forming cognitive autonomy of students at the state level. The article considers the qualities of the individual in the formation of cognitive autonomy. The text analyzes the possibilities of applying new approaches for the study of chemistry and describes the features of the use of mobile technologies and their technical capabilities for the usage in the educational process for the study of chemistry.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3727
Appears in Collections:Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грановська Т. Я .pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.