Syringa vulgaris l. в озелененні ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Екстенсивне вирощування та гібридизація Syringa vulgaris призвели до того, що з початку тижня травня цвіли 2300 сортів. Гібридизація цього виду та впровадження нових сортів стали, здавалося б, нескінченним починанням. Одні з найкращих гібридів був представлений месьє Віктором Лемуаном. В колекції є 27 сортів, які були відібрані для певних садівничих достоїнств, таких як розмір квітки, колір, декоративні листя. Шприц вимагає повного сонця, хорошої циркуляції повітря та регулярного поливу. Є 17 сортів з подвійними квітками, а 11 сортів - одиночними квітками. Найважливіша орнаментальна якість кольору шприців. У колекції представлені різновиди різних кольорів - від білого до фіолетового. При спробі виявлення або підтвердження ідентичності сорту в детальних деталях опис кольору стає ще більш критичним як інструмент ідентифікації. Але колір квітки може бути дуже суб’єктивним, а діапазон кольорів ускладнює його опис. Залучення нових сортів ускладнюється умовами вирощування. Обширное выращивание и гибридизация Syringa vulgaris привели к цветению 2300 сортов с первой недели мая. Гибридизация этого вида и внедрение новых сортов стали, казалось бы, бесконечными усилиями. Некоторые из лучших гибридов были представлены месье Виктором Лемуаном. Найдено, что коллекция включает 27 сортов, которые были отобраны для определенных садоводческих качеств, таких как размер цветка, цвет, декоративные листья. Сирингем требует полного солнца, хорошей циркуляции воздуха и регулярного полива. 17 сортов имеют двойные цветы, а 11 сортов - одиночные. Важнейшее декоративное качество цвета Syringais. В коллекции представлены сорта разных цветов - от белого до фиолетового. При попытке идентифицировать или подтвердить идентичность сорта в точных деталях описание цвета становится еще более критичным в качестве инструмента идентификации. Но цвет цветка может быть очень субъективным, а цветовая гамма затрудняет его описание. Привлечение новых сортов осложняется условиями выращивания. Extensive cultivation and hybridization of Syringa vulgaris have led to 2,300 varieties blooming from as early week of May. Hybridization of this species and the introduction of new varieties became a seemingly endless endeavor. Some of the best hybrids were introduced by Monsieur Victor Lemoine. The collection is found to include 27 cultivars that have been selected for certain horticultural merits such as flower size, color, decorative leaves. Syringa demand full sun, good air circulation and regular watering. There are 17 cultivars have double flowers and 11 cultivars are single flowers. The most important ornamental quality of Syringa is colour. The collection presents varieties of different colors – from white to purple. When trying to identify or confirm the identity of a cultivar in precise detail colour description becomes even more critical as an identification tool. But flower colour can be very subjective and the range of colour makes its description difficult.
Опис
Ключові слова
квіти, фенологічні спостереження, ботанічний сад, Syringa vulgaris l., цветы, фенологические наблюдения, ботанический сад, flowers, phenological observation, botanical garden
Цитування
Гончаренко Л. В. Syringa vulgaris l. в озелененні ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Л. В. Гончаренко, О. С. Денисова, Г. Джапарова // Природнича наука й освіта : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 63–66.