Ідентифікація та кількісне визначення натрій карбонату та натрій гідрокарбонату у суміші

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Карбонат натрію використовується в різних галузях. Як домішка містить гідрокарбонат натрію.В роботі описується ідентифікацію та ґантативне визначення карбонату натрію та гідрокарбонату натрію в сумішах. Карбонат натрия используется в различных отраслях. Как примесь содержит гидрокарбонат натрию.В работе описывается идентификацию и гантативное определения карбоната натрия и гидрокарбоната натрия в смесях. Sodium carbonate is used in various industries. The impurity contains sodium bicarbonate. This paper describes the identification and the positive determination of sodium carbonate and sodium bicarbonate in mixtures.
Опис
Ключові слова
ідентифікація, гарантійне визначення, карбонат натрію, гідрокарбонат натрію, суміш, идентификация, количественное определение, карбонат натрия, гидрокарбонат натрия, смесь, identification, guanditative determination, sodium carbonate, sodium hydrocarbonate, mixture
Цитування
Волкодав А. О. Ідентифікація та кількісне визначення натрій карбонату та натрій гідрокарбонату у суміші / А. О. Волкодав, О. М. Свєчнікова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 55–56.