Застосування програмно-методичного комплексу SchoolKit при вивченні предметів природничого циклу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У данній статті було проаналізовано застосування програмно-методичного комплексу SchoolKit при вивченні предметів природничого циклу. В данной статье были проанализированы применения программно-методического комплекса SchoolKit при изучении предметов естественнонаучного цикла. In this article, the application of the SchoolKit software and methodological complex in the study of subjects of the natural cycle has been analyzed.
Опис
Ключові слова
Educational soft, ColorKit, ChemKit, SoundCardScientificKit, SchoolKit, Digital laboratory, Computer laboratory
Цитування
Винник О. Ф. Застосування програмно-методичного комплексу SchoolKit при вивченні предметів природничого циклу / О. Ф. Винник, О. А. Кравченко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 51–53.