Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3720
Title: Ендоваскулярне лікування синдрому діабетичної стопи
Other Titles: Эндоваскулярное лечение синдрома диабетической стопы
Endovascular treatment of diabetic foot syndrome
Authors: Божко, О. О.
Keywords: disabling complication
ендоваскулярне лікування
синдром діабетичної стопи
інвалідизуюче ускладнення
эндоваскулярное лечение
синдром диабетической стопы
инвалидизирующее осложнение
endovascular treatment
diabetic foot syndrome
disabling complication
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Божко О. О. Ендоваскулярне лікування синдрому діабетичної стопи / О. О. Божко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 42–43.
Abstract: Метою дослідження є вивчення особливостей лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи і оцінка використання ендоваскулярних методів лікування стовбурових артерій нижніх кінцівок в пацієнтів з синдромом діабетичної стопи. Можна зробити висновок, що ендоваскулярний метод лікування, хоча і більш рентгенологічний та інвазивний, ніж метод шунтування, більш ефективний і з меншою ймовірністю може розвинутися критичні, виснажливі ускладнення. Целью исследования является изучение особенностей лечения пациентов с синдромом диабетической стопы и оценка использования эндоваскулярных методов лечения стволовых артерий нижних конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы. Можно сделать вывод, что эндоваскулярный метод лечения, хотя и более рентгенологический и инвазивный, чем метод шунтирования, более эффективен и с меньшей вероятностью могут развиться критические, изнурительные осложнения. The aim of our study is to study the features of treatment of patients with diabetic foot syndrome and to evaluate the use of endovascular methods of treatment of trunk arteries of the lower extremities in patients with diabetic foot syndrome. It can be concluded that the endovascular treatment method, although more X-ray and invasive than the bypass method, is more effective and less likely to develop critical, debilitating complications.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3720
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Божко О. О .pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.